Anmälan

På denna sida kan du anmäla dig till de arrangemang som är på gång inom SAU.

NYÅRSLÄGER, GULLBRANNAGÅRDEN
28 december – 1 januari
Anmälan

MUSIKERDAG
11 januari 2020 i Allianskyrkan Jönköping.
Anmälan

FRUKOST SÖNDAGSSKOLELEDARE
11 jan kl 9.00
Anmälan 

I TRYGGA HÄNDER
NYA DATUM 2020
Tofteryd 1 feb anmäl dig här
Ölmstad 22 feb anmäl dig här 
Ljungby 29 feb anmäl dig här 

LEDARKVÄLL & REGIONÅRSMÖTEN
Torsdag 5 mars kl 18.30.
Anmälan

BARNKÖRLÄGER
28-29 mars
Anmälan

KONFIRMATIONSHELG, GULLBRANNAGÅRDEN
24-26 april
Anmälan för SAU-grupper öppnar 15 september, för övriga 1 november.
Anmälan