Anmälan

På denna sida kan du anmäla dig till de arrangemang som är på gång inom SAU.

NYÅRSLÄGER PÅ GULLBRANNAGÅRDEN
28 december 2018-1 januari 2019 Anmälan

TEKNIKDAG
19 januari 2019 i Allianskyrkan i Jönköping. Anmälan

RÄTT HJÄLP – HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN FÖR UV-SCOUTLEDARE
2 mars 2019 i Stensjöns missionshus. Anmälan
18 maj 2019 på Vidablick, Bankeryd. Anmälan

HELG FÖR KONFIRMANDGRUPPER
26-28 april 2019 Anmälan

KONFIRMATIONSLÄGER I MULLSJÖ
1-19 juli 2019 Anmälan