Årskonferens

Välkomna till SAU:s årskonferens som vi i år gör tillsammans med SAM på Gullbrannagården utanför Halmstad. Läs gärna mer om konferensen som helhet här

Under årskonferensen genomförs ombudsmötet vilket är SAU:s högst beslutande organ. Till ombudsmötet kan varje förening skicka åtta ombud. Där ger medlemmarna i organisationen riktlinjer i det kommande årets arbete. Viktiga beslut som fattas under ombudsmötet är val av styrelseledamöter, SAU:s ordförande, beslut om rambudget samt verksamhetsplan.

I slutet av januari gick en inbjudan ut till alla ordförande i våra lokalföreningar/församlingar.

2019 års ombudsmöte kommer äga rum den 30/5 kl 11-17. Här anmäler du din lokalförenings ombud senast den 21 april.

Har du frågor om årskonferensen eller ombudsmötet som du inte får svar på här?
Hör av dig till info@sau.nu eller 036-30 61 71 så hjälper vi dig tillrätta!

Välkommen på årskonferens!