Bärarlaget

 

SAU har en bred verksamhet med många olika delar. Vår övertygelse är att alla dessa delar hör ihop, att vi tillsammans är en helhet där vi kompletterar, stöttar och utmanar varandra bortom metod, ålder och intressen. Som Bärare är du med och stöttar SAU:s arbete i sin helhet och ger förutsättningar för både kontinuitet och kreativitet. Om många hjälps åt så kan vi utveckla och bredda våra verksamheter så att ännu fler ska få bli del av ett sammanhang där man blir sedd, bekräftad och älskad, av både Gud och människor.

Som bärare är du med och bär på två sätt:

Ekonomiskt
Genom att varje månad ge en valfri summa så är du med och ger oss en stabilare ekonomi, vilken möjliggör långsiktighet och utveckling utan skenande deltagaravgifter som följd.

Bön
Som bärare får du några gånger varje år information om vad som hänt och är på gång inom SAU, samt om det vi upplever särskilt angeläget att lyfta i bön.

Du blir bärare genom att meddela ditt namn och din adress till SAU, varefter du får blanketter hemskickade att fylla i. Därefter dras den summa du medgivit från ditt konto varje månad.

 

Du kan naturligtvis när du vill avsluta ditt engagemang i Bärarlaget.

Bankgiro: 5499-1542
Swish: 123 579 28 25

Ladda ner foldern här