GDPR

Här hittar du mall för samtycke till vårdnadshavare för barn under 16 år.

Här hittar du mall för samtycke barn/ungdomar över 16 år.

Här hittar du ett informationsbrev som har gått ut till föreningar/församlingar.

Här hittar du vår integritetspolicy.

Vill du som är verksam i en SAU-förening/SAM-församling ha tillgång till det powerpointmaterial som visades på informationsträffarna under november och till en Excel-mall som kan användas vid inventering av personuppgifter så maila till gdpr@alliansmissionen.se