Barnkörläger

SAU:s Barnkörläger på sju olika platser.

Mer info: http://sau.nu/metodomraden/musik/barnkorlager/