Gemensam Rådsdag

Den 27 januari bjuder SAU-styrelsen in alla rådsmedlemmar till en dag med fika, samtal, lunch samt tid för eget sammanträde.

Ämnet för gemensamma samtal är integration.