Jesus till barnen

Boka redan nu in nästa konferens, som kommer att arrangeras i Uppsala den 15–17 mars 2019. Mer information kommer på barnledarkonferens.se