Ledarsamling Barnkörläger

Ledarsamling inför Barnkörlägren. Genomgång av årets låtmaterial, information etc.