SAU-styrelsen

Styrelsemöte på Mullsjö Folkhögskola tillsammans med SAM-styrelsen