Teknikdag

Teknikdag för församlingars ljud- ljus- och bildtekniker.

Plats: Allianskyrkan i Jönköping.

Mer info: http://sau.nu/metodomraden/musik/teknikdag/