Medlemspris

 

För att SAU ska kunna genomföra läger och arrangemang är vi som organisation beroende av region- och statsbidrag. Då bidragen enbart kan grundas på SAU:s medlemsföreningar erbjuds medlemsföreningar ett medlemspris för att delta på SAU:s arrangemang.

 

Medlemspriser tillämpas på följande arrangemang:
– Barnkörläger
– Konfirmationshelg Gullbranna
– UV-scoutläger
– Tonårsläger Gullbranna
– Tonårsläger Bödagården
– Nyårsläger

 

Är du osäker om din förening är medlem i SAU?
Medlemsföreningarna i SAU hittar du här