Jesus till barnen – Barnledarnätverk

VÅREN 2018
Vi är många som varit med på konferenserna Jesus till Barnen och ser värdet i att mötas som ledare, föräldrar,
pastore… för att dela erfarenheter, förnya vårt fokus, få nya perspektiv och fördjupas både i vår roll och i vårt
uppdrag. 2019 laddar vi för en ny konferens, denna gång i Uppsala den 15–17 mars. Men det är ju ett tag till
dess, och därför vill vi inbjuda till tre tillfällen att mötas redan våren 2018! Tillsammans inbjuder lokala kyrkor
och det nationella söndagsskolnätverket, i samarbete med Studieförbundet Bilda, till tre regionala och
utrustande dagar på tre platser i landet.
Välkommen med på en heldag speciellt riktad till dig som möter eller jobbar med barn och unga! Inspiration,
undervisning, seminarier och möten med andra ledare.
• GÖTEBORG LÖRDAG 10 MARS PLATS: Saronkyrkan, Göteborg
• LINKÖPING LÖRDAG 17 MARS PLATS: Ryttargårdskyrkan, Linköping
• UMEÅ LÖRDAG 24 MARS PLATS: Pingstkyrkan, Umeå
Upplägget på de tre platserna är i stort lika. Seminarieutbudet kan dock variera. Vilken kyrka eller samfund du än kommer ifrån är du givetvis fri att åka till vilken plats du vill eller finner närmast! Allt eftersom programmet tar form på de olika platserna kan du se vad som händer var och vilka som medverkar. läs mer på www.jesustillbarnen.se

www.jesustillbarnen.se. På denna sida samlar vi resurser för dig som är förälder, barnledare eller församlingsledare. Vårt mål är att få uppmuntra och utrusta varandra för det som ingen av oss klarar enbart i oss själva: Att ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn. För att utföra detta behöver vi varandra. Vi behöver stå sida vid sida för evangeliets sak!