Lägerinsamling

 

Lägerinsamling till projekt för att förebygga människohandel

Idag beräknas 35 miljoner människor vara offer för människohandel – vår tids slavhandel. Tomma löften om en bättre tillvaro lurar in alternativt övertalar utsatta kvinnor, män och barn i en illegal verksamhet som dagligen genererar över 400 miljoner USD i inkomster världen över. En stor del av offren säljs för sexuella tjänster och många av de unga tjejerna kommer från Rumänien. Av olika anledningar väljer allt fler människohandlare att etablera sin verksamhet i Sverige. SAM och SAU samarbetar med den rumäniska frivilligorganisationen Valoare Plus. Organisationen driver ett förebyggande arbete mot människohandel, Stay Free.

Projektet har hitintills vänt sig till gymnasieelever och går ut på att informera dem om riskerna med människohandel. Satsningen har varit en succé och genom bland annat de pengar som samlades in på förra årets tonårsläger, har de snart träffat 20 000 elever.

Nu planeras för projektets nästa steg, som vänder sig till högstadieungdomar i än fattigare delar av Rumänien. Utbildning är en förutsättning för förändring och det mest effektiva sättet att ge människor möjligheter till kloka val.

Människohandeln är omfattande och det är lätt att bli modfälld när man förstår dess konsekvenser. Men satsningen på Stay Free och utbildning av utsatta, visar att det går att göra skillnad. Stort tack att ni finns med i detta viktiga arbete även i år!