2017-10-24

LEDARDAG FÖR DIG SOM ÄR LEDARE BLAND BARN & UNGDOMAR

TALARE: PETER MAGNUSSON

Peter bor i Jönköping och har de senaste 10 åren varit med och byggt upp Undergroundprogrammen. Han har stor erfarenhet av arbete med och nära ungdomar, ett arbete som innefattar allt från själavård till coachning och mentorskap.
Peter tar sin utgångspunkt i sina erfarenheter av att ungdomar framför allt öppnar sig för den de litar på, inte den med finast titel. Han lever själv med en medvetenhet om att barn- och ungdomsledare som bygger förtroende ofta får möta många svåra saker, och utifrån det delar Peter med sig av sina erfarenheter om hur man som ledare kan hantera
detta, samt när och hur man söker professionellt stöd.

STADSGÅRDEN PÅ RÅSLÄTT, JÖNKÖPING
18 NOVEMBER KL. 10-16
225:- INKL. FIKA & LUNCH
ANMÄLAN SENAST 6/11: WWW.SAU.NU/ANMALAN