Försäkring

SAU har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Länsförsäkringar som gäller för alla barn, ungdomar och ledare som betalar sin medlemsavgift till SAU.

Försäkringen gäller under verksamhetstid som är schemalagd och där ledare finns under aktiviteten samt under den direkta färden till och från verksamheten.

Skicka in den underskrivna skadeanmälan till
SAU
Västra Storgatan 14
553 15 Jönköping

Mer information om försäkringen och en skadeanmälan finns här:

Skadeanmälan
Villkor Kollektiv Olycksfallsförsäkring
Förköpsinformation Kollektiv Olycksfallsförsäkring