Miljöpolicy

En skapelse i förändring

Vilket ansvar har vi för vår värld? Den kristna församlingen har brottats med frågan i alla tider. Miljö- och rättvisefrågor är/borde vara en naturlig följd av ett kristet församlingsengagemang.

Vi nås ständigt av larmrapporter att vår jord mår dåligt. Vilka möjligheter har vi som enskilda, församling och samfund att dra vårt strå till stacken?
Under 2012-2013 har en miljö- och rättvisegrupp arbetat för att ta fram en policy med fokus på miljö/fred/rättvisa/förvaltarskap för församlingar, samfund, ungdomsförbund och gårdar. Gruppen kan också bistå som sakkunniga för olika grupper, arbetsplatser och församlingar.

Våra Avtryck
Ladda ner SAM:s/SAU:s freds-, miljö och rättvisepolicy
Freds_Miljo_Rattvisepolicy_webb

Länksamling

Nedan hittar du länkar till sidor där du hittar mer information om hur vi kan påverka de avtryck vi lämnar. Resursbanken uppdateras löpande. Har du tips på sidor av olika slag som borde finnas med? Hör av dig till oss!
Nyheter, organisationer m.m.
Miljöaktuellt – http://www.miljoaktuellt.idg.se/
IPCC – FNs klimatpanel http://www.ipcc.ch/
Naturskyddsföreningen – http://www.naturskyddsforeningen.se/
Amnesty – http://www.amnesty.se/
Unicef – http://unicef.se/
Naturvårdsverket – http://www.naturvardsverket.se/
Sveriges miljömål – http://www.miljomal.nu/
Greenpeace – http://www.greenpeace.org/sweden/se/

Energifrågor
Energimyndighetens sida med spartips och mycket annat – http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/

Källsortering och sophantering
Om källsortering – www.sopor.nu
Håll Sverige rent! – http://www.hsr.se/atervinning
Läs också på din egen kommuns hemsida. Där finns ofta information om hur sophantering och källsortering går till just där du bor.

Tips för att minska sin egen miljöbelastning
Testa ditt ekologiska fotavtryck – http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
Ekoshoppa – http://www.ekoshoppa.se/
Klimatkontot, testa din klimatpåverkan! – http://www.klimatkontot.se/

Konsument
Konsumentverkets sammanfattning om miljömärkningar – http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Hallbar-konsumtion/Miljomassigt-hallbart/markning/
Bra miljöval – http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval
EU Ecolabel – http://www.svanen.se/EU-Ecolabel/
Marine Stewardship Council – http://www.msc.org/?set_language=sv
Forest Stewardship Council – http://se.fsc.org/
Svanen – http://svanen.se/konsument/
Fairtrade – http://fairtrade.se/
KRAV-märkning – http://www.krav.se/
Rainforest Alliance -http://www.rainforest-alliance.org/

Arbetsmaterial, arrangemang, aktiviteter
Exempel på miljöplan för församling från Värnamo Allianskyrka (Kommer senare)
Bilda – Skapelsevänlig församling http://www.bilda.nu/sv/Studiematerial/Miljomaterial/En-skapelsevanlig-forsamling/
Amnesty Sverige – Resurser för skola http://skola.amnesty.se/
Arbetsmaterial om försoning m.m. – http://www.levandehistoria.se/
Earth Hour – http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/earth-hour/1415461-earth-hour-2013
Breathing Earth – http://www.breathingearth.net/
Material från Sveriges Kristna råd – http://www.skr.org/material/
FN rollspel om klimat – http://www.fn.se/skola/fn-rollspel/fn-rollspel-om-klimat-/

Filmer och annan media
Alla torskar – http://www.balticsea2020.org/alla-projekt/opinion-och-media
Vårt grisiga hav – http://vimeo.com/29616038
Home – http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU&wide=1
Klimatmagasinet Effekt – http://effektmagasin.se/

Bloggar
Isabella Löwin – http://isabellalovin.com/
Eco Profile – www.ecoprofile.se
Bloggar kring hållbar konsumtion – http://www.ekoshoppa.se/bloggar/
Supermiljöbloggen – http://supermiljobloggen.se/

Ekoteologi
Sojourners – http://sojo.net/
”Så ock på jorden” Kandidatuppsats om miljöfrågor och Svenska Alliansmissionen (PDF), Jacob Carlzon
A Rocha – http://www.arocha.org/int-en/index.html
Evangelical Environmental Network – http://creationcare.org/
Evangelical Climate Initiative – http://christiansandclimate.org/