Riktlinjer vid arrangemang

SAU-besök

Enstaka besök i grupper: 800 kronor
Kursdag: 1 600 kronor

Heldag/ Två gudstjänster: 2 100 kronor
Gudstjänstmedverkan: 1 600 kronor

Avbokningsavgift
SAU tillämpar avbokningsavgift på alla kurser, arrangemang och evetuellt vissa läger efter sista anmälningsdagen. Detta är generella riktlinjer där avvikelser kan förekomma.

Avbokningsavgiftens storlek är:
25% av avgiften fram till och med 8 dagar innan arrangemanget börjar.
50% av avgiften från och med 7 dagar innan arrangemanget börjar.
75% av avgiften vid uteblivande.
Vid sjukdom eller synnerliga skäl för avbokning tas en skälig avgift ut.

Familjerabatt
Det framgår i annons och/eller folder om familjerabatt tillämpas.

Anmälningsavgift
Tillämpas vid vissa arrangemang. Det skall tydligt framgå i annons och/eller folder att anmälningsavgift tilllämpas.

Personuppgiftslagen
Vid vissa arrangemang och kurser fotograferas det. Bilderna kan komma att användas på vår hemsida. Önskar du inte bli publicerad där ber vi dig kontakta SAU.