Styrelsen

SAU-styrelsen väljs av SAU:s årskonferens. Mandatperioden ledamöterna väljs på är 3 år. Styrelsen består av ordförande och 11 ledamöter, och man möts vid 4-5 tillfällen/år. Inom sig utser SAU-styrelsen ett Arbetsutskott (AU) som förbereder styrelsens möten samt fattar beslut i mindre frågor. AU består av Ordförande, Vice Ordförande samt en övrig ledamot.
Styrelsens arbete ligger till grund för allt SAU:s arbete, och har du frågor så är du mycket välkommen att kontakta oss.

Vi som sitter i styrelsen fram till och med årskonferensen 2017 är:

Sofia Svensson, Gnosjö, Ordförande & AU
sofiaellensvensson@gmail.com

Simon Sjöberg, Jönköping, Vice Ordförande & AU
sjoberg.simon@hotmail.com

Anders Einarsson

Samuel Fors, Göteborg

Hanna Gunnarsson, Bodafors

Carl Lundgren, Donsö

Ellen Martinsson, Rydaholm, AU
ellenmartinsson@hotmail.com

Daniel Wendefors, Jönköping
daniel_wendefors@hotmail.com

Stina Rudberg, Växjö
stinarudberg@hotmail.com

Robin Ahlnér, Jönköping
Robinahlner@gmail.com

Catharina Ekeräng, Oskarshamn
catharinaekerang69@gmail.com

Hanna Johansson, Bankeryd
hanna@prevox.se