Scoutinvest

Scoutinvest är ledarscoutsutbildningen för dig som är 13 år och uppåt. Denna helg i oktober träffas cirka 60-70 ledarscouter på Långserums fritidsgård för att lära sig mer om scouting, samarbete och kristen tro. Olika projekt som ingår i kursen är hängbro, bastubygge, primitiv matlagning, sjukvård, eld, spårning, risflotte med mera.

Scoutinvest 2019 äger rum 11-13 oktober. Anmälan öppnar i augusti.

Bilder från Scoutinvest 2018:

Bilden kan innehålla: utomhus, natur och vatten

Bilden kan innehålla: en eller flera personer, gräs, träd, skor, utomhus och natur