Statliga bidrag

Varje år söker SAU bidrag hos Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Det statliga bidraget går till SAU centralt och till de lokala föreningarna. Underlaget till att vara berättigad att söka statligt bidrag är medlemmarna och att de skall tillhöra en självständig lokal förening. Här är kriterierna som behövs för att bli en självständig lokal förening:

Föreningen måste ha stadgar

Föreningen måste rapportera in alla sina medlemmar till SAU.

För att vara en godkänd förening så måste den ha någon form av aktiv verksamhet som ni varje år beskriver.

Föreningen måste varje år hålla ett årsmöte.

För mer information om kriterierna se fliken lokalförening.

Är du intresserad av att veta mer om statliga bidrag, se MUCF.