Statliga bidrag

Varje år söker SAU bidrag hos MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Det statliga bidraget går till SAU centralt och till de lokala föreningarna. Underlaget till att vara berättigad att söka statligt bidrag är medlemmarna och att de skall tillhöra en självständig lokal förening. Här är kriterierna som behövs för att bli en självständig lokal förening:

  • Föreningen måste ha stadgar
  • Föreningen måste rapportera in alla sina medlemmar till SAU.
  • Föreningen måste ha någon form av aktiv verksamhet som varje år beskrivs.
  • Föreningen måste varje år hålla ett årsmöte.

För mer information om kriterierna se fliken lokalförening. Är du intresserad av att veta mer om statliga bidrag, se MUCF.