Ledarutbildningen UT

Ledare är en förutsättning för all SAU:s verksamhet. Vi vill arbeta med att stötta, uppmunta och utmana ledare. Vi vill stimulera samtal, både lokalt och centralt, om vad det innebär att vara ledare i SAU och vilka förväntningar vi har på varandra…
Vi vill aktivt arbeta för att SAU blir en stöttning och hjälp för den lokala ledargruppen, både genom utmaning, utbildning och utveckling.
/ Ur SAU:s Verksamhetsplan 2014-2019

Som ett led i vårt arbete med Ledarutveckling så har vi på SAU dragit igång arbetet med Ledarutbildningen UT. UT vill vara ett enkelt och lättillgängligt redskap för Ledare att utmanas, utbildas & utvecklas i sitt ledarskap.
Upplägget är enkelt: Här på sidan hittar ni en video som fungerar som introduktion för ett efterföljande samtal. Förslag på frågor finns också att hämta hem, så det ni behöver fixa är dator/projektor att visa filmen på samt något av det viktigaste: fika.

Använd UT på ett sätt som passar er! Vi tänker oss att UT kan vara något man använder i samband med en ordinarie aktivitet, där man förlänger tiden och fikar, tittar och pratar tillsammans i ledargruppen. Vi tror att mycket viktigt kan bli sagt på kort tid! Eller varför inte bjuda in alla ledare till en lunch i samband med en Gudstjänst, där ni tillsammans över metodområdesgränserna, äter gott och pratar om det som är gemensamma frågor? Det viktiga är att era erfarenheter och tankar får komma till uttryck!

Du hittar tillgängliga UT-avsnitt i menyn till vänster.