Ledarutbildningen UT Del 1: För vems skull?

Här nedan hittar du en länk till Ledarutbildningen UT Del 1: För vems skull?
Dessutom hittar du en introduktion samt förslag på frågor att prata vidare kring.

Lycka till!

Introduktion: UT del 1 Introduktion

Frågor: UT del 1 förslag till frågor