Volontärlinjen Global

Spännande. Utvecklande. Inspirerande. Roligt. Volontärlinjen Global –  ett år du kommer att minnas länge!

Är du intresserad av internationella frågor?
Vill du fördjupa dig och verkligen prova på? Volontärlinjen Global ger dig möjligheten! Välj Global, möt andra som delar ditt internationella intresse. Prova att vara volontär i tre månader. Fundera över internationella och rättvisefrågor samtidigt som du får vara kreativ i ditt engagemang. Ett år då du lär många saker om dig själv och om världen!

Vad är Volontärlinjen Global?
En ettårig folkhögskolekurs tillsammans med Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU), Svenska Alliansmissionen (SAM) samt fredsorganisationen PeaceWorks.

En kurs där du väljer mellan 2 olika profiler:

  • Praktik inom SAM:s missionsprojekt, profilen har kristen inriktning (SAU/SAM)
  • Praktik inom PeaceWorks projekt, profilen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Kursen är på heltid med tre månaders utlandspraktik under vårterminen.
Under höstterminen tar vi upp en mängd intressanta ämnen samt ger möjlighet till engagemang inom olika projekt, allt i från mindre aktiviteter till projekt över en längre tid. Kanske anordna en utställning eller ett arrangemang etc.

Under praktikperioden har du ett studieuppdrag med dig som du planerar tillsammans med din handledare före utresan och som följs upp regelbundet under praktikperioden. Ämnet bestäms individuellt och kan vara litteraturstudier, fältstudier eller intervju uppgifter etc. Tillbaka på skolan får du bearbeta och presentera ditt arbete.

Intresserad? Mer fakta, bloggar från Globalelever, ansökningshandlingar och mycket annat hittar du här.