Barnrådet

Varje metodområde inom SAU har en anställd konsulent samt ett råd som arbetar för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet. Medlemmarna i detta råd väljs in på SAU:s årskonferens och representerar våra 4 regioner. Hör gärna av dig till oss i rådet med tankar, idéer, frågor osv!

Nedanstående sitter i vårt Barnråd.

Marie-Louise Alsäter, Barnkonsulent SAU mail

Jennie Magnusson, mail

Ida-Maria Hörnstein, mail

Malin Hendelberg mail