För de allra yngsta

Kanske funderar du över att starta en grupp för de allra minsta i församlingen?
Equmenica och Magnus Stenegård har arbetat fram en Växa i tro planen som sträcker sig från ålder 0- 25 år. när man plockar fram den del i planen som handlar om de som har åldern 0-2 år är den viktigaste delen TRYGGHET.

Kyrkan och dess gemenskap är en trygg och rolig plats.

I denna ålder så är tryggheten det mest centrala. Det är en ålder där vi kan ge barnet goda upplevelser av trygga samlingar i kyrkan och tron på att Gud älskar varje barn och tar hand om alla. Även föräldrarna behöver känna sig trygga med barnens plats i kyrkan och att Jesus är barnens vän.

Därför känner vi att dessa samlingar är bra och viktigt i att knyta kontakten mellan familjen och församlingen. Under berättelse som är en av underrubrikerna i växa i tro planen tar man upp att barnen i denna ålder tycker om korta berättelser som kan hjälpa dem att komma igång i deras fantasi. Men också viktigt att vi bekräftar Guds kärlek till alla och hur mycket Han älskar oss.

Känner du att du vill har mer hjälp och tankar kring detta läs gärna mer på Equmenias hemsida.

 

 

För att göra  samlingarna  finns några tips på hur man kan tänka men också förslag på material som man kan använda.

 

Linda Alexandersson har skrivit flera böcker i detta ämne. De ger  konkreta tips in i barngruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen tycker det är roligt att vara med och välja sånger.
Här nedan finns två tips på hur man kan göra det.

 

 

Låt barnen välja sånger med hjälp av fingerdjur som du har i en burk – då blir det lite mer spännande!

Rita måla bilder som kan vara en sång – ”var är tummen” eller ”blinka lilla stjärna”