Jesus till barnen – Barnledarnätverk

Boka redan nu in nästa konferens, som kommer att arrangeras i Uppsala den 15–17 mars 2019. Mer information kommer på barnledarkonferens.se

www.jesustillbarnen.se. På denna sida samlar vi resurser för dig som är förälder, barnledare eller församlingsledare. Vårt mål är att få uppmuntra och utrusta varandra för det som ingen av oss klarar enbart i oss själva: Att ge Jesus och Bibelns berättelser till Sveriges barn. För att utföra detta behöver vi varandra. Vi behöver stå sida vid sida för evangeliets sak!