tio 12

Vi på SAU tror att denna åldern är otroligt viktig och vill gärna stötta församlingar i att ha verksamhet för denna grupp.

Den 14 september blir det en eftermiddag för denna åldersgrupp. Anmälan kommer att ske gruppvis.  mer info kommer