Tro genom livet

Familjen har en betydande roll för barnens framtida tro. Trots fantastiska ledare
i kyrkan och gudsupplevelser på läger etc, har det visat sig att den avgörande
faktorn för om barn ska få en tro som bär genom livet, är om tron ges plats i
vardagslivet där hemma.
Många vuxna tycker det är svårt att prata med barnen om tro, därför ser vi behovet av att lyfta detta ämne på olika sätt inom SAU.