Barnkörläger

 

SAU har en lång tradition av att arrangera barnkörläger. Det började med ett läger på 70-talet, som sedan har utvecklats till att idag omfatta ca 700 barn och ledare fördelat på sju olika läger. Till varje år produceras också ett material med nyskrivna sånger. En riktigt höjdarhelg för alla deltagare!

Barnkörläger 28-29 mars 2020!

Region NORD:

  • Skärstad Allianskyrka
  • Tabergs Missionskyrka

Region SYD:

  • Limmareds Kyrka
  • Hagshults Missionshus

Region ÖST:

  • Klockargårdskyrkan Malmbäck
  • Emåkyrkan Bodafors

Region VÄST:

  • Allianskyrkan Bottnaryd
  • Opalkyrkan Västra Frölunda

 

Ledarsamling 22 mars

Söndagen innan Barnkörlägret, den 22 mars kl. 15-18, är alla ledare varmt välkomna till Missionskyrkan i Skillingaryd för en gemensam uppstart inför lägret. Vi kommer att få information om våra läger och gå igenom det nya låtmaterialet tillsammans. Det blir också fika och en stund av bön för barnen och de läger som planeras och förbereds. En kanoneftermiddag du inte bör missa!

Anmälan till Ledarsamlingen sker i samband med den definitiva anmälan till Barnkörlägret, alltså i februari 2020.

 

Barnkörläger 28-29 mars

Man åker i första hand på det läger som är i den region man geografiskt hör till.

Deltagaravgiften för SAU-anslutna körer/grupper är 270 kr/deltagare (både barn och ledare). För icke SAU-anslutna körer/grupper är kostnaden 285 kr/deltagare (både barn och ledare). I priset ingår mat, övernattning på golvet i kyrkans eller närliggande lokaler och ett nothäfte/grupp.

Anmälningar: Preliminär anmälan för barn och ledare görs senast den 15 december 2019 här.
Efter det kommer körerna/grupperna placeras på de olika lägren, med syfte att alla ska få så kort resväg som möjligt. I mitten av januari blir ni tilldelade er lägerplats, och senast den 2 februari 2020 vill vi ha er definitiva anmälan samt anmälan till ledarsamlingen. Om man gör sin anmälan efter den 15 december blir man placerad på det läger där det finns platser över.

 

Avbokningsavgift för barnkörlägret tillämpas fr o m 17 februari med 50% av avgiften dvs. 135 resp 142 kr.

 

För frågor eller mer information, kontakta:

Sara Vittgård
Musikkonsulent SAU/SAM
036-30 61 74 • sara.vittgard@sau.nu