TEKNIKDAG

 

Succén är tillbaka – nu kör vi Teknikdagen igen!!

I varje församling finns det många personer som jobbar bortanför scenerna, utanför blickfånget, där inte så många ser och uppmärksammar arbetet som läggs ner. En av dessa grupper är ni som är ljud- bild och ljustekniker. Nu gör vi återigen en dag för er! En dag då ni får träffa inspirerande människor, gå på intressanta och utmanande seminarier och föredrag, delta i utställning m.m. Kom själv för att inspireras eller åk hela teknikgruppen och gör denna dag till en gemensam kick off på det nya året! Välkomna med!

Tid: 19 januari 2019 kl. 10-17
Plats: Allianskyrkan i Jönköping
Kostnad: 375 kr, vid uppvisande av studentlegitimation 300 kr. I anmälan finns möjlighet att välja till lunchservering i Allianskyrkan för 100 kr.

Arrangörer är SAU/SAM tillsammans med Swedish Gurus och Studieförbundet Bilda.

Program:
9.00 – Incheckning
10.00 – Välkomna, storseminarium
11.15 – Valbara seminarier
12.00 – Lunch
13.30 – Valbara seminarier
14.15 – Utställning/fika
15.30 – Valbara seminarier
16.20 – Storseminarium
17.00 – Slut

Bland de medverkande finns:
Joseph Persson
Albin Söderström
Johan Gustafsson
Mattias Martinson
Mats Persson
Elof Bergkvist
Jalle Furingsten
Johannes Häger

Programmet kommer att uppdateras löpande med fler medverkande och valbara seminarier.

Anmälan sker här senast den 13 januari 2019.

Avbokningsavgift tillämpas enligt följande:
Fr o m 13 januari: 50 % av deltagaravgiften, d v s 187 kr resp 150 kr.
Vid uteblivande debiteras hela deltagaravgiften (gäller ej vid sjukdom).

Välkomna till en fantastisk dag!