Lägerinsamling

Årets insamling kommer gå till organisationen A Rocha i Kenya.

ARK är en miljövårdsorganisation på kristen grund som arbetar i ett tjugotal länder världen över. Vi kommer att samla in pengar till ett projekt i Kenya som hjälper landets allra fattigaste befolkning med barnens skolavgifter. I detta område, som på många platser, lider både människor och den natur de lever i av de svåra förhållanden som råder. Projektet innebär utbildning som en väg ut ur fattigdomen samtidigt som föräldrarna lovar att inte tjuvjaga hotade djurarter eller hugga ner värdefull skog. Både barn och föräldrar får dessutom utbildning i hur de bäst tar hand om sin närmiljö och de får träd att plantera på sin egen mark. Ett mycket uppskattat projekt som hjälpt hundratals barn att genomförs sin skolgång och nu får vi vara med och hjälpa till!
Var med i insamlingen. Välkommen med ditt bidrag!

image10