Info till församlingarna

Vi på SAU och SAM rekommenderar att man i alla våra församlingar arbetar med materialet I trygga händer och ett steg i detta är att utarbeta ett dokument kring frågor som rör detta. I detta dokument skriver man ner hur man som församlingen går tillväga om det händer något och hur man tänker kring ledarrekrytering och allt som rör dessa frågor i barn- och ungdomsverksamheten. Till er hjälp finns nedan två olika exempel på sådana dokument som ni kan ladda ner. Känner ni att ni har frågor om hur man kan göra så hjälper jag gärna till.

Marie-Louise Alsäter  mailadress.

Förslag på trygghetsdokument 1

Förslag på trygghetsdokument 2