Sagt om kursen

I Fiskebäckskyrkan har snart alla ledare gått utbildningen ”I trygga händer”. Här delar pasoterna Martin Klemetz och Bengt Axelsson med sig av sina tankar om utbildningen.

 

Hur tänker ni som ansvariga i församlingen kring denna kurs?

Kursen lyfter upp till ytan den viljan som finns att skapa verksamheter för barn och unga som är trygga. Men också medvetenheten om att övergrepp begås och att det kan hända i alla sociala miljöer. Det kursen erbjuder är också konkreta förslag på hur man kan skapa rutiner och handlingsprogram för att bli så bra som möjligt i att vara en trygg miljö, de är viktiga för att skapa former som hjälper oss att ta i komplicerade situationer.

Vi vill årligen ha en lämplig utbildningsdag som angår alla barn och ungdomsledare och som beskriver hur vi i församlingen jobbar för att både barn och ledare ska känna sig trygga och veta hur vi gör om det inte är fallet.
Vi påverkas av berättelser från andra sammanhang där ledare begått övergrepp på minderåriga. Det får inte ske i vår kyrka. Samtidigt frågar vi oss vilka skydd som finns och om vi som huvudledare kan ha full insyn i allt som sker i församlingens namn. När detta materialet dök upp kändes det självklart och viktigt att ha det med våra ledare i Fiskebäckskyrkan.

Vilka fördelar ser ni med att så många ledare går kursen i eran församling?
Det är tillsammans som vi skapar den trygga miljö som vi vill att kyrkan ska vara. Nu har nästan alla ledare gått kursen och det är ett viktigt steg. De som inte kunde vara med på kursdagen läser den tunna boken som sammanfattar innehållet. Det gäller ju alla ledare!

Vad är det främsta ni tar med er från kursen?
Att det finns praktiska saker som kan göras för att som ledare skydda barn och unga från att utsättas för olika typer av övergrepp.
Vikten av att ha uppmärksamma och modiga ledare som reagerar och agerar. Men också att vi som ledare behöver goda rutiner för att undvika falska anklagelser.

Har ni som församling någon nytta av att gått igenom kursen tror ni?
Ja absolut. För vissa av våra ledare är kursens innehåll repetition utifrån deras arbetserfarenhet, för andra är det mycket nytt att tänka på. Våra ögon har öppnats ytterligare för att se den unga sköra människan. Vi är mer medvetna nu.
Tänker ni ändra något i församlingens verksamhet sedan ni gått kursen?
Vi ska se till att alla tar del av kurshäftet eller kursen om man vill vara ledare bland barn och unga i vår församling. Praktiska konsekvenser från kursen är att ledare och barn inte ska vistas avskilt tillsammans utan att vara synliga eller hörbara för andra.
Vill ni rekommendera kursen till andra?
Ja det gör vi verkligen! Alla församlingar som tar sitt möte med barn och unga på allvar, precis som Jesus lär oss, har nytta av att gå kursen.
Jesus Kristus är alltid på den lilla människans sida. Det vill vi också vara!


/Martin Klemetz & Bengt Axelsson
pastorer i Fiskebäckskyrkan