UV-scouts stödkassa

Genom stödkassan kan UV-scoutkårer, församlingar som bedriver UV-scoutverksamhet och UV-scoutrådet söka ekonomiska medel till sin verksamhet.

Stödet kan exempelvis gå till:
– nystartade UV-scoutkårer
– UV-scoutkårer med knappa ekonomiska resurser
– inköp av patrullutrustning
– kostnader i samband med läger
– punktinsatser som främjar UV-scoutverksamheten

Medlet i stödkassan kommer från UV-scoutlägrens kollektinsamlingar. Eventuellt överskott tillfaller SAU.

Ansökan mailas till emma.andersson@sau.nu senast 15 januari.

Ansökningsblankett pdf

Ansökningsblankett word