UV-scoutrådet

UV-scoutverksamheten leds av ett UV-scoutråd. Rådet består av representanter från SAU:s fyra regioner som väljs på regionernas årsmöten. Valperioden är ett år. I UV-scoutrådet sitter också UV-scoutkonsulenten, tre resurspersoner och en representant från SAU-styrelsen. UV-scoutrådet arbetar bland annat med utbildning, ledarinspiration, fördelning av medel från UV-scouts stödkassa, materialproduktion och olika arrangemang inom UV-scout.

Här hittar du kontaktuppgifter till UV-scoutrådet:

Klas-Göran Park, regions syd, ordförande klasse.park@tele2.se

Rickard Sjölander, regions nord, sekreterare rickard.sjolander@bredband.net

Paulina Zackrisson, region väst paulina.zackrisson@hotmail.com

Kristoffer Kaspersson, region öst kristofferkaspersson@gmail.com

Alma Catoni alma.catoni@gmail.com

Jonas Davidsson jonas@knopevent.se

Sara Pripp Claesson sara.pripp@hotmail.com

Hannah Hallgrehn, styrelserepresentant hannah.hallgrehn@gmail.com

Emma Andersson, UV-scoutkonsulent emma.andersson@sau.nu