Verksamhetsredovisning

Detta brev gick ut till alla lokalföreningar/församlingar i slutet av 2018 med följande bilagor:

Praktiska tips vid redovisning
Verksamhetsredovisning
Verksamhetsbeskrivning
Mall för medlemsförteckning

Till
Lokal administratör/Redovisningsansvarig

HEJ!
Till att börja med vill vi rikta ett TACK till alla er som jobbar administrativt i er förening/församling. I detta brev finner ni en blankett ”Verksamhetsredovisning för 2018” samt en medlemsförteckning som vi önskar att alla föreningar/församlingar fyller i och skickar in till oss.

 

VARFÖR?

Informationen i er verksamhetsredovisning är viktigt för oss då det utgör underlag för:
– antalet medlemmar i riksorganisationen SAU.
– statistik om vad vi arbetar med och hur stora våra lokala föreningar/församlingar är inom respektive metodområde.
– SAU:s bidragsansökningar för region- och statsbidrag.
– medlemsavgifter samt utdelning av bidrag från oss på riksorganisationen SAU till lokala föreningar.

 

VAD?

SAU önskar att samtliga föreningar/församlingar skickar in följande:
– En medlemsförteckning se bifogad blankett. En digital mall hittar du här. Ifylld excelfil mailas med fördel till ellen.larsson@sau.nu.
– Blanketten ”Verksamhetsredovisning för 2018” där ni fyller i kontaktuppgifter samt delarna 1A, 2, 4, 5, 6 och 7.

 

NÄR?

Samtliga handlingar ska vara SAU tillhanda senast den 31 januari 2019.

 

OM MAN ÄR ELLER ÖNSKAR BLI EN SJÄLVSTÄNDIG LOKALFÖRENING?

Då behöver ni komplettera med följande uppgifter.
– Fylla i hela blanketten ”Verksamhetsredovisning för 2018”, dvs även delarna 1B och 3.
– Skicka in en medlemsförteckning där datum för skriftlig ansökan om medlemskap eller betald medlemsavgift framgår tydligt.
– Bifoga verksamhetsbeskrivning för 2018, årsmötesprotokoll för 2019 och ev. förändrade stadgar

 

VARFÖR VARA SJÄLVSTÄNDIG LOKALFÖRENING?

Det är tack vare de självständiga lokalföreningarna som riksorganisationen SAU kan söka statsbidrag vilket är en betydande del av de intäkter som gör alla SAU:s arrangemang och läger möjliga. En del av er finns redan med i en självständig lokalförening och en del håller på med arbetet att starta en. Här hittar du en handledning där det framgår vilka kriterierna är och vad det innebär att vara en självständig lokalförening. Vi är tacksamma för alla som vill vara med och bidra till SAU genom att bilda självständig förening.

 

AVSLUTNINGSVIS

Det är viktigt att ni i tre år sparar samtliga originalhandlingar för medlemskap eftersom ni under den tiden kan bli uttagna till stickprov.

Vi vill också meddela er att Marcus nu i december avslutar sin tjänst som bidragshandläggare hos oss på SAU. Vi tackar honom för lång och trogen tjänst. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via telefon 036-30 61 71 eller mail ellen.larsson@sau.nu.

 

STORT TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH GÖR SAU MÖJLIGT!

 

Med vänliga hälsningar

 

Marcus Bernström                                                        Ellen Larsson
avgående bidragshandläggare                                    Vik. kontorschef