Årsmöte

Ombudsmötet är SAU:s högst beslutande organ. Till ombudsmötet kan varje förening skickar åtta ombud. Där ger medlemmarna i organisationen riktlinjer i det kommande årets arbete i organisationen. Viktiga beslut som fattas under ombudsmötet är val till styrelsen, ordförande, beslut om rambudget samt verksamhetsplaner.

2019 års ombudsmöte kommer äga rum den 30/5 på Gullbrannagården. Mer information kommer.

 

SAU:s senaste årsmöte hölls i Gnosjö missionskyrka 5 maj 2018.

Här hittar du handlingar från senaste årsmötet:

Årsbok SAU 2017

Konferenshandledning 2018

Årsredovisning 2017

 

 

Blankett för ombudsanmälan 2018

Inbjudan till årsmöte 2018

 

Här hittar du årsmötesprotokoll för 2017

Protokoll Ombudsmöte SAU 2017

Remiss-SAU-bidrag

Här hittar du årsbok för 2016:

SAU Årsbok 2016

 

 

 

 

Har du frågor om ombudsmötet som du inte får svar på här?
Hör av dig till info@sau.nu eller 036-30 61 71 så hjälper vi dig tillrätta!

Välkommen på årsmöte!