Medlemsavgift

Medlemsavgift till SAU 2018
– Varje förening/församling betalar 100 kr/medlem i medlemsavgift till riksorganisationen SAU.
– Föreningar och församlingar som inte är statsbidragsgrundande betalar ytterligare ett belopp motsvarande den summa varje medlem hade genererat i statsbidrag (f.n. 69 kr/medlem i åldern 6-25 år)*.

 

Medlemsbidrag från SAU till föreningen/församlingen 2018
– Bidraget till statsbidragsgrundande föreningar är 80 kr för bidragsgrundande medlem i åldern 6-25 år samt 50 kr för övriga medlemmar.
– Bidraget till icke-statsbidragsgrundande föreningar/församlingar är 10 kr/medlem i åldern 6-25 år samt 50 kr för övriga medlemmar.

 

 

Om föreningen/församlingen är dubbel eller trippelansluten anpassas medlemsavgift och bidrag till detta.

 

*För berörda föreningar/församlingar finns ett avgiftstak, så att ingen förening/församling ska betala mer än vad medlemsavgiften till SAU och statsbidrag sammanlagt hade genererat till SAU.

 

Beslut om medlemsavgift fattades av SAU:s ombudsmöte den 5 maj 2018, beslut om medlemsbidrag fattades av SAU:s ombudsmöte den 25 maj 2017