Utskick

Vid ett antal tillfällen varje år (oftast 4) så gör SAU ett utskick med information. Utskicket går till en utskicksansvarig i varje SAU-förening. Det är föreningens uppgift att utse en utskicksansvarig och meddela SAU kontaktuppgifter till denne.

Det är viktigt för oss att kunna kommunicera med dessa personer för att delge aktuell information. Därför är det viktigt att vi har aktuella uppgifter till den som är utskicksansvarig. Vi vill också kontinuerligt stärka vårt arbete med miljöfrågor, varför vi rekommenderar den som har möjlighet att istället få utskicket via e-post.
Detta är dock något som bygger på ett uttryckt önskemål från mottagaren, varför vi vill uppmuntra dig som idag får våra utskick att sända ett medgivande om vi istället kan informera dig via e-post. Detta medgivande skickas till info@sau.nu och ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn
  • E-postadress
  • Vilken förening man är utskicksansvarig för

För dig som önskar så kommer aktuell information att finnas att hämta hem här på sidan.

Nedan hittar du våra senaste utskick:

2019-09-17

Följebrev september

Nyårsläger

T-centralen

Musikerdagen 

2019-02-27

Följebrev

Tio12 på Vidablick

Barnkörledarutbildning affisch

Barnkörledarutbildning flyers

2019-01-16

Infobrev från SAU

GF VINTER

Gullbrannalägret

Gullbrannafestivalen

Tre Dagar

Oslagbart

Rätt hjälp

2018-11-06
Infobrev från SAU

Info om SAU:s barnkörläger 2019

BibelVinter

GF VINTER

Nyårsläger

SAU:s Ledarkväll & Regionårsmöten

I Trygga Händer

Konfirmationsläger