2021-11-09

SAU och SAM har i samarbete med tre föreläsare arbetat fram tre filmer anpassade till SAU och SAM:s verksamhet och som avslutas med diskussionsfrågor för gruppen.

Passar mycket bra för en ledarsamling tex Där man kan börja med filmen och sedan prata om den verksamhet man är i.

Filmerna har olika teman som tas upp i ”I Trygga händer” kurserna:

Be för och med barn och unga

Vad kan vi som ideella ledare göra för barn och unga som mår psykiskt dåligt?

Att vara trygg i gruppen

Filmernas upplägg:

  • Kort presentation av föreläsaren.
  • Ca 15 min föredrag.
  • 3-4 frågor som knyter an till föredraget.

Mer info https://sau.nu/vad-vi-gor/utbildning/i-trygga-hander/fordjupning/