2015-05-30

ACT NOW!

Nu måste vi nå hela vägen fram till Paris!
Klimatförändringarna slår hårdast mot de allra fattigaste när naturkatastroferna blir fler. Det är inte rättvist!
De rika länderna behöver kompensera de fattiga när ett nytt klimatavtal ska slutas i Paris i december. Hjälp oss att sätta press världens ledare!

Hjälp till att förändra genom att skriva under uppropet på www.actclimate.se och lyft frågan i sociala medier under hashtaggarna #EttSteg #ACTforclimate