2021-01-22

Angående Coronaviruset – Uppdaterad 2021-09-09

Angående Coronaviruset – Uppdaterad 2021-09-09

Inom SAU följer vi ständigt utvecklingen kring Covid-19. Denna sida innehåller aktuell information till lokala grupper. Sidan uppdateras löpande.

Det är med glädje vi tar emot beskeden om att restriktioner för arrangemang och allmänna sammankomster nu är på väg att lyftas bort enligt den plan som folkhälsomyndigheten tidigare har presenterat. Denna förändring kommer att gälla från den 29 september. Fram till detta datum kvarstår nuvarande restriktioner.
Hur planen för återgång i samhället ser ut kan ni läsa här.

 

Det kommer fortfarande vara viktigt att arbeta för en minskad smittspridning. Därför rekommenderar vi alla våra föreningar att vara fortsatt noggranna i hur verksamhet bedrivs och att tänka igenom aspekter som rör hygien.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för minskad smittspridning hittar ni här.

 

Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se


Prata med barn om Covid-19

Omständigheter som detta kan skapa mycket oro hos barn och unga. Undvik inte frågan men var noga med att inte överföra din egen oro till barnet. På följande länk finns bra information om hur ni kan prata med barn om coronaviruset: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset


 Vad händer med SAU:s arrangemang framöver?

För att få uppdaterad information om SAU:s arrangemang, läs om arrangemangen under respektive metodområde i fliken ”Vad vi gör”.