2021-01-22

Angående Coronaviruset – Uppdaterad 2021-05-25

Inom SAU följer vi ständigt utvecklingen kring Covid-19. Denna sida innehåller aktuell information till lokala grupper. Sidan uppdateras löpande.

Uppdaterade rekommendationer angående lägerverksamhet 2021-05-25

Från och med 1 juni är det åter möjligt att anordna läger för barn och unga. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida:

Lägerverksamhet blir möjlig från 1 juni

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Från och med den 1 juni öppnas därför för lägerverksamhet i mindre skala.

Från SAU:s håll ser vi med glädje på att man från myndigheternas sida betonar vikten av läger och att det är viktigt för barn och ungas välbefinnande.

Här finns en lista vad man ska tänka på när man anordnar läger från och med 1 juni.


Förtydligande av SAU:s rekommendationer efter regeringens och FHM:s presskonferenser 2021-02-04

Regeringen och FHM har sedan tidigare förtydligat att det är viktigt att barn och unga får hålla igång med fritidsaktiviteter som vanligt. Från och med 2021-02-06 gäller rekommendationerna barn och ungdomar födda 2002 eller senare. För dessa åldrar kan alltså även inomhusaktiviteter ske, om adekvata åtgärder görs för att minska smittspridning. Föreskrifter och allmänna råd ska följas och utomhusverksamhet är fortsatt det som rekommenderas för de verksamheter som kan vara ute.

Det är viktigt att bevaka om det kommer regionala/lokala föreskrifter.

Information från regeringen hittar du här.

Förtydligande om söndagsskolan

Våra verksamheter räknas som föreningsliv och är därmed inte att likställa med allmän sammankomst. Det gäller under förutsättning att inte en öppen och allmän inbjudan görs till verksamheterna, utan att verksamheterna riktar sig till befintliga medlemmar. Detta gäller även för söndagsskolan så länge även den riktar sig till befintliga medlemmar


SAU:s rekommendationer 2021-01-14

Sedan den 14 december har vi nationella föreskrifter och allmänna råd att förhålla oss till. Ta gärna del av föreskrifterna på FHM:s hemsida; https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/

Det finns möjlighet att starta upp en ny termin för barn-och ungdomsverksamhet, men innan det görs bör ni som förening/församling bedöma om det är lämpligt och om det går att genomföra på ett smittsäkert sätt.

Den barn-och ungdomsverksamhet som bedrivs inom förening/församling är undantagen från 8-personers regeln då det inte räknas som allmän sammankomst. Dock gäller regeln vid ex invigningar, fester, gudstjänster eller andra sammankomster. Med den information vi har till hands idag är söndagsskolan fortsatt likställd med allmän sammankomst och därmed kan antalet inte överskrida 8 personer.
Begränsningsförordningen som är framtagen med stöd ur den nya pandemilagen omfattar inte heller föreningslivet.

Det är viktigt att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt så att smittspridningsrisken minimeras. Det innebär att verksamheten bör bedrivas enligt följande punkter:

  • Helst utomhus
  • I mindre grupper
  • Hålla avstånd, även utomhus
  • Anpassa aktiviteter vad gäller avstånd och användning av gemensamt material
  • Minimera trängsel vid hämtning/lämning och åk gärna individuellt till verksamheten

Självklart kvarstår att alla ska stanna hemma vid symtom eller om någon i hushållet är bekräftat smittad med Covid-19.

Inför en eventuell terminsstart är det viktigt att alla berörda parter; barn, föräldrar och ledare känner sig trygga.
Kan man i dagsläget inte genomföra verksamheten på ett tryggt sätt så överväg om det kan vara lämpligt att avvakta med en fysisk terminsstart, alternativt hitta digitala lösningar. Det är viktigt att upprätthålla kontakten med barn och ungdomar, särskilt under pandemitider, så var kreativa!

Då det fortfarande råder stor smittspridning och att vuxna uppmanas begränsa sina sociala kontakter så rekommenderar vi i nuläget att ledarträffar företrädesvis genomförs digitalt.

Vi följer fortsatt myndigheternas rekommendationer och återkommer när något förändras. Det är upp till varje förening/församling att uppmärksamma lokala råd och föreskrifter.


Sång i barn- och ungdomsgruppen under pandemin

Då smittspridningen ökar när man sjunger har Folkhälsomyndigheten kommit med riktlinjer för körsång och annan gemensam sång. Om ni sjunger tillsammans i t ex söndagsskolan, på UV-scout eller i andaktsstunden på tonår bör ni tänka igenom hur det genomförs. Förutom ordinarie rekommendationer gäller följande:

  • Om möjligt, var utomhus när ni sjunger. Behöver ni vara inomhus försök att vara i en luftig lokal med högt i tak och god ventilation.
  • Håll ett avstånd till varandra på 2 meter. För skolklasser är rekommendationen en armlängds avstånd, baserat på att de är tillsammans i skolans lokaler dagligen. För övriga är det 2 meter som är rekommendationen. Tänk på att avståndet gäller både i sidled men framförallt framåt och bakåt, då partiklar främst sprids framåt när man sjunger.
  • Du som ledare behöver hålla ett avstånd på minst 2 meter till gruppen du står framför när de sjunger – glöm inte att vara rädd om dig själv!
  • Om ni behöver textpapper/noter/sångböcker, se till att de är individuella och att man inte behöver dela med varandra – då kommer man gärna lite nära.

Mat och servering

Var noga med hygien kring fika/matservering etc. Mer information om mathantering samt länkar till Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hittar ni här.


Prata med barn om Covid-19

Omständigheter som detta kan skapa mycket oro hos barn och unga. Undvik inte frågan men var noga med att inte överföra din egen oro till barnet. På följande länk finns bra information om hur ni kan prata med barn om coronaviruset: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset


 Vad händer med SAU:s arrangemang framöver?

För att få uppdaterad information om SAU:s arrangemang, läs om arrangemangen under respektive metodområde i fliken ”Vad vi gör”.