2020-03-11

Angående Coronaviruset

Angående Coronaviruset
UPPDATERING 200316
SAU:s Barnkörläger 28-29 mars flyttas
Ledarkonferensen ”Kallad” inställd.

Just nu finns en utbredd oro i samhället över COVID-19, det s.k. Coronaviruset. Vi vill inte späda på den oron men vill samtidigt informera om hur vi resonerar inom SAU.
Vår hållning är den att vi följer myndigheternas rekommendationer.

På grund av rådande omständigheter med COVID-19 (Corona-viruset) kan vi tyvärr inte genomföra våra Barnkörläger som tänkt den 28-29 mars. Men då vi har planerat för fantastiska läger, ledare och musiker är peppade till tänderna, låtarna är inspelade och nothäftena tryckta vill vi inte ge upp utan strid. Därför tänker vi arbeta för att flytta SAU:s Barnkörläger till hösten istället. Idag har alla värdförsamlingar fått information om detta samt förslag på ett alternativt datum. Så fort vi har fått tummen upp ifrån alla platser kommer vi skicka ut ny information om datum samt hur anmälningsförfarandet ska gå till inför de nya lägren. Håll utkik i din mailkorg (för anmälda körer), på SAU:s hemsida samt på sociala medier för mer information.

I ljuset av nya rekommendationer har ledningsgruppen för ”Kallad” beslutat att ställa in arrangemanget. Konferensen skulle ha hållits i Örebro 20-22 mars men skjuts nu upp till våren 2021.

Mitt i den oro som finns vill vi också uppmana till bön, att fridens Gud kommer med lugn till de oroade, visdom till beslutsfattare och styrka och helande till de som drabbats.

I övrigt uppmanar vi alla att följa de riktlinjer som finns för att motverka smittspridning (läs mer här https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/. Det innebär att vi också vill uppmana dig som känner dig sjuk att stanna hemma från våra arrangemang och inte äventyra din eller andras hälsa. Givetvis kommer vi inte att ta ut någon avbokningsavgift i det fallet.
Även du som känner dig frisk men är orolig över att närvara under rådande omständigheter kan boka av din plats utan avgift.
Den här texten kan komma att uppdateras.