2021-11-26

Angående Coronaviruset – Uppdaterad 2022-01-12

Angående Coronaviruset – Uppdaterad 2022-01-12

Inom SAU följer vi ständigt utvecklingen kring Covid-19. Denna sida innehåller aktuell information till lokala grupper. Sidan uppdateras löpande.

Den 12 januari trädde nya restriktioner i kraft. När det gäller fritidsaktiviteter och föreningsverksamhet säger Folkhälsomyndigheten följande:

”Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras.

Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig.

Folkhälsomyndigheten anser dessutom att det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska hälsan. Det inkluderar exempelvis träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen.”

Vi kan alltså fortsatt uppmuntra till att hålla igång den ordinarie föreningsverksamheten för barn och unga.

Givetvis gäller det att följa de allmänna råd som finns och hitta kreativa lösningar för att minska risken för smittspridning.

Vi har fått en del frågor rörande söndagsskola och huruvida den räknas som en allmän sammankomst eftersom det görs i samband med gudstjänster. Vi har varit i kontakt med Länsstyrelsen i Jönköpings län som konstaterar att deras bedömning ar att söndagsskolan inte är att se som allmän sammankomst utan som föreningsverksamhet. Den träffas därmed inte av de nya restriktionerna.

SAM har tagit fram rekommendationer för gudstjänster, se alliansmissionen.se

Folkhälsomyndigheten informerar om att det fortsatt är viktigt att tänka på att undvika trängsel och ge möjlighet till handtvätt och handsprit.

Läs mer på: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19/

 

 

Mer information finns på folkhalsomyndigheten.se och krisinformation.se


Prata med barn om Covid-19

Omständigheter som detta kan skapa mycket oro hos barn och unga. Undvik inte frågan men var noga med att inte överföra din egen oro till barnet. På följande länk finns bra information om hur ni kan prata med barn om coronaviruset: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset


 Vad händer med SAU:s arrangemang framöver?

För att få uppdaterad information om SAU:s arrangemang, läs om arrangemangen under respektive metodområde i fliken ”Vad vi gör”.