2020-03-11

Angående Coronaviruset – Uppdaterat 200616

Angående Coronaviruset
UPPDATERING 20200617 – Barnkörlägren inställda
UPPDATERING 20200614 – Bödalägret inställt.
UPPDATERING 200527 med information om mathantering på lokala läger. Se längre ner.
UPPDATERING 200518 med information om GF och Tonårslägret på Gullbrannagården. Se längre ner.

Inom SAU följer vi ständigt utvecklingen i läget kring Coronaviruset. Denna sida innehåller aktuell information till lokala grupper och kring våra centralt anordnade arrangemang.  Sidan uppdateras löpande.

Riktlinjer för lokala grupper

Vi får en del frågor om hur man bör tänka kring sin lokala verksamhet. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020-04-01) betonar vikten av att alla tar sitt ansvar och vidtar lämpliga åtgärder för att minska smittspridningen. Bland annat kan detta innebära att se till att det finns möjlighet att tvätta händerna, hålla digitala möten och undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga utrymmen. Att hålla samlingar utomhus rekommenderas också.
Givetvis är det fortfarande ett brott att samlas mer än 50 personer även om man vidtar försiktighetsåtgärder.
Utifrån dessa råd rekommenderar vi att ni har era samlingar utomhus så långt det är möjligt men att även där se till att minska smittspridningen, t.ex. genom att tänka igenom hur matservering sker och att undvika moment med närkontakt i samband med lekar. Det är fortfarande viktigt att kunna erbjuda mötesplatser för barn och unga men dessa behöver givetvis vara genomtänkta ur smittskyddshänseende.
Kan verksamheten/samlingen inte genomföras utomhus, digitalt eller på ett tillfredsställande tryggt sätt inomhus så rekommenderar vi i dagsläget att ställa in samlingen.
De samlade föreskrifterna hittar ni på följande länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för arrangemang av mindre skala som gäller även efter att deltagargränsen sänkts till 50 personer. Där finns en mall för att göra riskbedömning i varje fall. Dessa rekommendationer hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

De generella riktlinjer som vi kan ge är att följa de råd som myndigheterna har angående smittspridning:

 • Är du sjuk eller känner dig krasslig så ska du stanna hemma. Även milda symptom räknas.
 • Var noga med god handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Var även noga med hygien kring fika/matservering etc. Mer information om mathantering samt länkar till Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hittar ni här.
 • Undvik kroppskontakt i samband med att ni hälsar på varandra. Var uppfinningsrika i att hitta på nya hälsningar!
 • Undvik att samlas i för trånga utrymmen och använd lokaler där tillräckligt avstånd mellan deltagare går att hållas.
 • Förlägg i största möjliga mån verksamheter utomhus.
 • Det finns även digitala verktyg, t.ex. Skype, för att genomföra mindre ledarsamlingar eller liknande. Använd gärna dessa om det är möjligt.
 • Var försiktiga med de som anses tillhöra riskgrupper; t.ex. äldre och människor med andra sjukdomar. På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om vilka som kan tänkas vara extra utsatta för viruset.
 • Omständigheter som detta kan skapa mycket oro hos barn och unga. Undvik inte frågan men var noga med att inte överföra din egen oro till barnet. På följande länk finns bra information om hur ni kan prata med barn om coronaviruset: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

 

Vad händer med SAU:s arrangemang framåt?

Det här är en fråga som vi också undrar över. I dagsläget vet vi inte så mycket om hur situationen kommer att utvecklas. Vår grundhållning är att vi följer myndigheternas rekommendationer men det finns också andra faktorer som kan påverka våra arrangemang såsom riskgrupper, sviktande deltagarantal m.m.

Vår målsättning är ändå att kunna genomföra så mycket som möjligt av det vi har planerat men utan att vara naiva eller risktagande.

Vi utvärderar löpande våra arrangemang och i dagsläget ser det ut som följer:

 • 20-22 mars – Ledarkonferensen ”Kallad”
  Konferensen är inställd men vi planerar att köra 2021 istället. Har du köpt biljett ska du ha fått mail från Bilda om återbetalning. Hör av dig till oss annars.
 • 28-29 mars – Barnkörläger
  Inställt. Mer info om materialköp och lokala alternativ finns här.
 • 31 mars – Barns rätt till tro, Skillingaryd
  Framflyttad. Nytt datum är 1 september 2020.
 • 4 april – Församlingslyftet (arrangeras tillsammans med SAM)
  Dagen är tyvärr inställd men återkommer våren 2021
 • 9-12 april – Påskkonferensen ”Tre Dagar”
  Konferensen är inställd men vi tar nya tag inför 2021
 • 24-26 april – Växtverk steg III
  Steg III är framflyttat, nytt datum: 11-13 september
 • 24-26 april – Konfirmationshajk Gullbrannagården
  Helgen är tyvärr inställd.
 • 5-7 maj – Ungdomsledardagar
  Genomfördes i annan form.
 • 9 maj SAUs årsmöte – Flyttat till 7 juni

  Under rådande omständigheter så har SAU-styrelsen beslutat att ställa om vårt årsmöte till en digital variant. Datumet blir detsamma som tidigare kommunicerats, den 7e juni, men vi kommer istället att föreslå att ni träffas föreningsvis och finns med via videolänk. Länk med inbjudan till och instruktioner kring exakt hur detta kommer gå till skickas ut senare till anmälda ombud.
  Glöm inte att skicka in underskriven fullmakt till oss (det går ju inte längre att ta med den till mötet..).
  Välkomna med!
 • Familjeläger midsommarveckan på Gullbrannagården
  Familjelägret är tyvärr inställt.
 • UV-scoutläger
  Årets nio UV-scoutläger är tyvärr inställda. Vi uppmuntrar till lokala initiativ, till exempel dagläger med kåren/patrullen. Kårchefer har fått mejl med mera utförlig information.
 • Gullbrannafestivalen
  Flyttas fram till 8-11 juli 2021. Läs mer här
 • Tonårslägret på Gullbrannagården 2-7 augusti är inställt. Läs mer här
 • Tonårsläger på Bödagården 10-15 augusti är inställt.
 • 29-30/8 samt 5-6/9 – Barnkörläger
  Inställt. Mer info om materialköp och lokala alternativ finns här.

Återigen ber vi er att notera att ovanstående kan komma att ändras om myndigheternas rekommendationer uppdateras eller om andra omständigheter förändras.

Besked kommer framöver om övriga sommararrangemang.