2020-09-16

Angående Coronaviruset – Uppdaterat 20200916

Angående Coronaviruset

UPPDATERING 2020-09-16 Förtydligande föreningsverksamhet.

Inom SAU följer vi ständigt utvecklingen i läget kring Coronaviruset. Denna sida innehåller aktuell information till lokala grupper och kring våra centralt anordnade arrangemang.  Sidan uppdateras löpande.

Riktlinjer för lokala grupper

SAU har varit i kontakt med Polismyndighetens tillståndsenhet i Jönköping och fått viktiga förtydliganden.

Barn- och ungdomsverksamhet i en lokal förening är inte att likställa med en allmän sammankomst. Därmed gäller inte lagen om max 50 personer för den veckovisa verksamheten som riktar sig till föreningens medlemmar. Det gäller under förutsättning att inte allmän reklam och inbjudan görs för verksamheten. Dock så är det okej att exempelvis bjuda in barn i en viss årskurs i samband med terminsstart.

OBS! Dock bedöms söndagsskola vara allmän sammankomst då den likt gudstjänsten bedöms vara mer öppen för allmänheten, så där gäller regeln om max 50 personer.

Det är okej för t.ex. söndagsskolan (max 50 pers) att träffas i en lokal,  samtidigt som en gudstjänst (max 50 pers) pågår i en annan lokal. Det som avgör är om det anses vara två olika tillställningar.

Polisen i Jönköping uppger även att ovanstående tolkning av ordningslagen ska vara densamma i hela Sverige, men då situationen är ny och ovan,  även för polisen, kan olika tolkningar förekomma.

Det är fortfarande viktigt ur smittskyddshänseende att vidta åtgärder för att minska smittspridning, till exempel att träffas i mindre grupper. Se mer längre ner i texten.

Det är viktigt med mötesplatser för barn och unga. Därför rekommenderar vi att den lokala barn- och ungdomsverksamheten fortsätter men anpassas efter rådande rekommendationer.

Sång i barn- och ungdomsgruppen under pandemin

Då smittspridningen ökar när man sjunger har Folkhälsomyndigheten kommit med riktlinjer för körsång och annan gemensam sång. Om ni sjunger tillsammans i t ex söndagsskolan, på UV-scout eller i andaktsstunden på tonår bör ni tänka igenom hur det genomförs. Förutom ordinarie rekommendationer gäller följande:

 • Om möjligt, var utomhus när ni sjunger. Behöver ni vara inomhus försök att vara i en luftig lokal med högt i tak och god ventilation.
 • Håll ett avstånd till varandra på 2 meter. För skolklasser är rekommendationen en armlängds avstånd, baserat på att de är tillsammans i skolans lokaler dagligen. För övriga är det 2 meter som är rekommendationen. Tänk på att avståndet gäller både i sidled men framförallt framåt och bakåt, då partiklar främst sprids framåt när man sjunger.
 • Du som ledare behöver hålla ett avstånd på minst 2 meter till gruppen du står framför när de sjunger – glöm inte att vara rädd om dig själv!
 • Om ni behöver textpapper/noter/sångböcker, se till att de är individuella och att man inte behöver dela med varandra – då kommer man gärna lite nära.

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020-04-01) betonar vikten av att alla tar sitt ansvar och vidtar lämpliga åtgärder för att minska smittspridningen. Bland annat kan detta innebära att se till att det finns möjlighet att tvätta händerna, hålla digitala möten och undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga utrymmen. Att hålla samlingar utomhus rekommenderas också.
Utifrån dessa råd rekommenderar vi att ni har era samlingar utomhus så långt det är möjligt men att även där se till att minska smittspridningen, t.ex. genom att tänka igenom hur matservering sker och att undvika moment med närkontakt i samband med lekar. Det är fortfarande viktigt att kunna erbjuda mötesplatser för barn och unga men dessa behöver givetvis vara genomtänkta ur smittskyddshänseende.
Kan verksamheten/samlingen inte genomföras utomhus, digitalt eller på ett tillfredsställande tryggt sätt inomhus så rekommenderar vi i dagsläget att ställa in samlingen.
De samlade föreskrifterna hittar ni på följande länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för arrangemang av mindre skala som gäller även efter att deltagargränsen sänkts till 50 personer. Där finns en mall för att göra riskbedömning i varje fall. Dessa rekommendationer hittar ni här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

De generella riktlinjer som vi kan ge är att följa de råd som myndigheterna har angående smittspridning:

 • Är du sjuk eller känner dig krasslig så ska du stanna hemma. Även milda symptom räknas.
 • Var noga med god handhygien. Tvätta händerna med tvål och vatten
 • Var även noga med hygien kring fika/matservering etc. Mer information om mathantering samt länkar till Livsmedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hittar ni här.
 • Undvik kroppskontakt i samband med att ni hälsar på varandra. Var uppfinningsrika i att hitta på nya hälsningar!
 • Undvik att samlas i för trånga utrymmen och använd lokaler där tillräckligt avstånd mellan deltagare går att hållas.
 • Förlägg i största möjliga mån verksamheter utomhus.
 • Det finns även digitala verktyg, t.ex. Skype, för att genomföra mindre ledarsamlingar eller liknande. Använd gärna dessa om det är möjligt.
 • Var försiktiga med de som anses tillhöra riskgrupper; t.ex. äldre och människor med andra sjukdomar. På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information om vilka som kan tänkas vara extra utsatta för viruset.
 • Omständigheter som detta kan skapa mycket oro hos barn och unga. Undvik inte frågan men var noga med att inte överföra din egen oro till barnet. På följande länk finns bra information om hur ni kan prata med barn om coronaviruset: https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset

 Vad händer med SAU:s arrangemang under hösten?

SAU:s verksamhet kommer att påverkas även under hösten. Vår grundhållning är att vi följer myndigheternas rekommendationer men det finns också andra faktorer som kan påverka våra arrangemang såsom riskgrupper, sviktande deltagarantal m.m.

Vår målsättning är ändå att kunna genomföra så mycket som möjligt av det vi har planerat men utan att vara naiva eller risktagande.

Vi utvärderar löpande våra arrangemang och i dagsläget ser det ut som följer:

 • Ledarkväll i Forserum 25/8 framflyttat, nytt datum meddelas längre fram.
 • Barnkörläger på hemmaplan sept-nov
  Mer info finns på SAU:s hemsida
 • Barns rätt till tro 1/9
  Genomförs i Allianskyrkan Jönköping och via Zoom.
 • Redo att leda
  4-6/9 Inställt. Planeras att genomföras hösten 2021.
 • UVA-natta
  Inställt
 • Ledarslaget
  Inställt
 • Dag för 10-12-åringar 3/10
  Kommer att anpassas till en hemmaversion, mer info inom kort.
 • Scoutinvest
  Planeras att genomföras. För att klara oss under 50-personersgränsen och undvika trängsel planerar vi att köra helgen vid två olika tillfällen: 9-11/10 och 23-25/10
 • Växtverk
  Planeras att genomföras en kurs under 2020-2021, med start 6-8 november
 • Ungdomsledardagar September
  Planeras att genomföras, mer info kommer.
 • T-centralen 
  Planeras för livestream från Arken Värnamo, mer info kommer.
 • Measure
  Planeras för kördag den 17 oktober med max 50 deltagare . Mer info kommer.

Återigen ber vi er att notera att ovanstående kan komma att ändras om myndigheternas rekommendationer uppdateras eller om andra omständigheter förändras.

Besked kommer framöver om höstens övriga arrangemang.