Anmälan 2019

Sista anmälningsdatum för ombudsmötet var den 26 april. Önskar ni efteranmäla er till ombudsmötet görs detta via mail till info@sau.nu 

För att anmälan ska vara komplett krävs en signerad fullmakt av SAU-föreningens ordförande (alt. församlingens ordförande i de fall barn- och ungdomsverksamheten ej är en självständig förening). Som fullmakt kan hela formuläret skrivas ut (som skickas som en bekräftelse till den som anmäler ombuden). Alternativt kan följande blankett skrivas ut och användas.

Fullmakt (wordformat)
Fullmakt(pdfformat)