Anmälan

På denna sida kan du anmäla dig till de arrangemang som är på gång inom SAU.

UV-scoutläger 25-30 juni
Anmäl dig här

Konfahelgen 19-21 april
Anmälan är stängd.

UngTro Sommarbibelskola 15-23 juni
Anmäl dig här

Familjeläger för ensamstående föräldrar och deras barn 20-23 juni
Anmäl dig här

Riktlinjer vid anmälan

Avbokningsavgift
SAU tillämpar avbokningsavgift på alla kurser, arrangemang och evetuellt vissa läger efter sista anmälningsdagen. Detta är generella riktlinjer där avvikelser kan förekomma.

Avbokningsavgiftens storlek är:
25% av avgiften fram till och med 8 dagar innan arrangemanget börjar.
50% av avgiften från och med 7 dagar innan arrangemanget börjar.
75% av avgiften vid uteblivande.
Vid sjukdom eller synnerliga skäl för avbokning tas en skälig avgift ut.

Familjerabatt
Det framgår i annons och/eller folder om familjerabatt tillämpas.

Anmälningsavgift
Tillämpas vid vissa arrangemang. Det skall tydligt framgå i annons och/eller folder att anmälningsavgift tilllämpas.

GDPR

För information kring hur vi hanterar dina personuppgifter så finns mer att läsa i vår integritetspolicy. Vid många av våra arrangemang tas foton som används i marknadsföringssyfte. Du äger alltid rätten till dina egna personuppgifter och om du skulle finnas med på en bild där du inte vill vara, hör av dig till oss!

Förhållningsregler läger

Under samtliga av våra arrangemang och läger förväntar SAU sig att deltagare och ledare följer lägrets regler. Förhållningsregler kommuniceras dels i anmälan till lägret/arrangemanget samt av lägerledning på plats. Vid överträdelse av förhållningsregler förbehåller sig lägerledningen för respektive arrangemang och SAU centralt rätten av avgöra om deltagare kan fullfölja lägret/arrangemanget. Dessutom kan eventuella överträdelser medföra att arrangemangets lägerledning inte kan ansvara för deltagares säkerhet.

Oförutsedda händelser

Vid oförutsedda händelser (force major) som medför att läger förkortas eller ställs in behöver SAU se över lägrets omkostnader innan en eventuell återbetalning av lägeravgift kan ske.