2024-03-22

Apg29 – vågar du ta ett nytt steg?

Sedan ett par år tillbaka är SAU och SAM partners i arbetet med Apg29 och nu är anmälan för höstens skolor i Zimbabwe (tillsammans med våra partners där) och Ecuador öppen!
Skolan anordnas på olika platser runt om i världen varje termin. Klasserna är internationella, sammansatta av elever från minst två olika kulturer och det utbytet är en viktig del av skolans DNA. Tanken är att evangeliet är globalt och att det därför skall läsas globalt.

Läs mer här