2021-12-16

Är du REDO?

För att underlätta det administrativa arbetet lokalt beslutade årsmötet 2020, efter inkommen motion, att införa ett digitalt medlems- och redovisningssystem. Det kommer underlätta arbetet med medlemslistor, aktivt ställningstagande av medlem, verksamhetsredovisningen och även GDPR-arbetet.

Nu har de flesta föreningar fått utbildning i systemet och det är REDO för lansering i jan 2022!
Läs mer HÄR.