Årskonferens

På grund av situationen med Covid 19 har SAU-styrelsen beslutat att göra förändringar vad gäller årsmötet.

Årsmötet kommer att äga rum den 7 juni men kommer att ske digitalt. Registreringen börjar kl 13.30 och årsmötet beräknas hålla på mellan 14.30- 17.30, inklusive en fikapaus (som varje förening av förklarliga skäl får fixa själva).

Vi kommer att återkomma med detaljer kring digitala lösningar till de anmälda ombuden. Ombuden kommer att delta via videolänk tillsammans med de andra anmälda ombuden från sin förening/församling.

Anmälan av ombud görs här.
Sista dag för att anmäla ombud är den 30 april.

För att anmälan ska vara komplett krävs en signerad fullmakt av SAU-föreningens ordförande (alt. församlingens ordförande i de fall barn- och ungdomsverksamheten ej är en självständig förening). Följande blankett kan skrivas ut och användas.
Blanketten skickas in till oss på SAU;
info@sau.nu eller Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping.

Fullmakt (wordformat)

Varje medlemsförening har rätt att utse totalt 8 ombud fördelat på två ombud per metodområde; Barn, Musik, Ungdom och UV-scout.
Ingen ombudsavgift kommer att tas ut.