Årskonferens

SAU:s årsmöte 2020 äger rum i Opalkyrkan den 9 maj.

12.30 börjar vi med lunch. Därefter följer förhandlingar.

Dagen avslutas med en festkväll för alla ombud.

Anmälan av ombud görs här.

För att anmälan ska vara komplett krävs en signerad fullmakt av SAU-föreningens ordförande (alt. församlingens ordförande i de fall barn- och ungdomsverksamheten ej är en självständig förening). Följande blankett kan skrivas ut och användas.
Blanketten kan tas med av ombuden till ombudsmötet eller skickas in till oss på SAU;
info@sau.nu eller Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping.

Fullmakt (wordformat)
Fullmakt(pdfformat)

Varje medlemsförening har rätt att sända totalt 8 ombud fördelat på två ombud per metodområde; Barn, Musik, Ungdom och UV-scout.