Årsmöte

 

 

SAU:s årsmöte 2021 kommer att äga rum digitalt via Zoom den 13 maj kl 13.30-17.00.

Årsmötet är en del av den årskonferens som genomförs på Gullbrannagården tillsammans med SAM under Kristi Himmelsfärdshelgen under temat ”Lyft Blicken”.

Under konferensdagarna kommer samtliga samlingar, bortsett från ombudsmöten, att sändas på Youtube och på konferenswebben. Några av samlingarna livesänds direkt från Skeppet på Gullbrannagården. Beroende på restriktioner och smittoläge kanske vi även kan erbjuda ett begränsat antal personer att finnas med i Skeppet vid dessa tillfällen. Om det blir aktuellt kommer det att kommuniceras via våra webbplatser och i sociala medier när konferensen närmar sig.  Läs mer om programmet för SAU/SAM:s Årskonferens här.

OMBUD

Varje förening eller barn-och ungdomsverksamhet som är ansluten till SAU har rätt att sända 8 ombud.

Observera att det sedan årsmötet 2020 inte längre behöver fördelas per metodområde, men givetvis uppmuntrar vi till att ombuden representerar hela bredden av er förening/verksamhet.

Anmälan av ombud görs här

Anmälan av ombud görs senast 1 april.

Föreningens ordförande eller församlingens ordförande (för barn- och ungdomsverksamheter) behöver skriva under en fullmakt på valda ombud och skicka till SAU;
info@sau.nu eller Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping

Fullmaktsblankett (word)

 

För att säkerställa möjligheten till yttranderätt för SAU:s medlemmar så finns det möjlighet att delta på det digitala årsmötet utan att vara ombud.

Önskar du vara med på årsmötet men inte är ombud så skicka ett mejl till info@sau.nu och uppge namn och förenings/barn-och ungdomsverksamhetstillhörighet.