Barn

Vi tror att barn är viktiga – inte för att de är framtidens vuxna, utan för att de är nuets barn. Därför arbetar SAU med att stötta och uppmuntra verksamheten i SAU-föreningarna, men också med olika arrangemang som vänder sig till barn.

Vi stärks i vår uppfattning av att barnen är viktiga för sin egen skull när vi ser hur Jesus mötte barnen. Vi vill arbeta för att barnens plats ska vara självklar och naturlig i våra föreningar, liksom att det finns en medvetenhet om, och förväntan på, att barnen också bär på förmågan att lära den vuxne något, både om tron och om livet.

Vi vill också aktivt arbeta för att ge så många barn som möjligt förutsättningar att få göra upplevelser, ha roligt, bli sedda och tagna på allvar. Därför är arbetet med föräldrar också en viktig del i våra verksamheter för barn.

I menyn hittar du mer information om vilka vi är och vad som är på gång framöver.