2020-04-22

Besked kring SAUs årsmöte

Besked kring SAUs årsmöte!
Under rådande omständigheter så har SAU-styrelsen beslutat att ställa om vårt årsmöte till en digital variant. Datumet blir detsamma som tidigare kommunicerats, den 7e juni, men vi kommer istället att föreslå att ni träffas föreningsvis och finns med via videolänk. Länk med inbjudan till och instruktioner kring exakt hur detta kommer gå till skickas ut senare till anmälda ombud.
Det är alltså fortfarande så att ni som ombud behöver anmäla er och detta görs senast den 30 april. Handlingarna läggs ut på vår hemsida senast den 7e maj. Glöm inte att skicka in underskriven fullmakt till oss (det går ju inte längre att ta med den till mötet..).
Anmälan hittar ni under sau.nu/anmalan
Välkomna med!